top of page

อาชีพแห่งอนาคตในโลกยุค AI ครองเมือง

อัปเดตเมื่อ 24 ธ.ค. 2566


ระดับความฉลาดของ AI 3 ระดับ

  • ระดับแรกเรียกว่า Artificial Narrow Intelligence คือ AI รู้ได้แค่หนึ่งเรื่อง ตัดสินใจได้แค่หนึ่งเรื่อง และมนุษย์เป็นคนเตรียมข้อมูลให้ ซึ่งตอนนี้พวกเราอยู่ที่ระดับนี้

  • ระดับที่สอง Artificial General Intelligence คือ AI ที่คิดแบบมนุษย์ มนุษย์ไม่ต้องเตรียมข้อมูลให้แล้ว

  • ระดับที่สาม Artificial Super Intelligence ระดับที่ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ในทุกๆเรื่อง ซึ่งเป็นโลกอนาคตที่อยู่ไกลออกไป

เราใช้ AI ทำอะไรบ้าง ?

  • Descriptive การใช้ข้อมูลในเชิงบรรยาย เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ความชัดเจนมากขึ้น

  • Predictive การใช้ข้อมูลเพื่อการคาดเดา เช่น โรงเรียนเก็บข้อมูลพ่อแม่ เก็บข้อมูลเด็ก เพื่อที่คาดเดาจำนวนการออกจากระบบของนักเรียน โดย AI จะร้อยเป็นโมเดลเพื่อเป็นข้อมูลให้ครูช่วยนักเรียนคนนี้ได้เลย หรือใช้ AI เพื่อจดจำใบหน้าของผู้คน และจับอารมณ์ความรู้สึกได้

เราจะปรับตัวได้อย่างไรกับ AI ในยุคปัจจุบัน

  • AI Generative สร้างงานต่างๆ เช่น สร้างบทความ ภาพ วิดีโอ เสียง ขึ้นอยู่กับเราให้คำสั่ง

  • ประโยชน์ เช่น การตอบคำถามแทนมนุษย์ การหาไอเดียให้ครู

  • “Prompt Engineer” คือการคีย์ข้อมูลใส่คำสั่งลงไป เด็กรุ่นใหม่ต้องเข้าใจว่าเราต้องการอะไร เพื่อที่จะให้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้

  • เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ว่า คีย์เวิร์ด หรือการป้อนข้อมูลที่สำคัญให้ AI ทำงานให้เรา

Data และ AI เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพคนในประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อใช้พื้นฐานทางเทคโนโลยีได้ถูกต้อง


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page