top of page

เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


7 คำถามสำคัญสู่การเป็นครูมืออาชีพ

  1. คำตอบของคำถามแรก คือการถามว่า “เรารักการเป็นครูจริงหรือไม่” เราต้องพยายามหาคำตอบให้กับคำถามของตัวเอง

  2. การเรียนรู้และความเข้าใจ คือ การพบเจอเหตุการณ์ที่คาดคิดและไม่คาดคิด เช่น ภาระงานเยอะ ปัญหาเพื่อนครู อยากให้ขอให้พิจารณาเป้าหมายแรก คือ เรารักการเป็นครูจริงหรือไม่ และจะช่วยให้เราก้าวข้าวอุปสรรคได้

  3. โอกาสและการพิสูจน์ตัวเองด้วยศักยภาพที่มี คือ การไขว่คว้าหาโอกาสต่างๆ ด้วยตัวเอง เพื่อนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น การเป็นครูไม่ใช่ความสำเร็จของตนเอง แต่ต้องเป็นความสำเร็จของนักเรียน

  4. การค้นหาคำตอบอีกครั้ง คือ การหาคำตอบอีกครั้งให้แก่ตัวเองว่า เรารักการเป็นครูจริงไหม เพราะระยะเวลาของการเป็นครู อาจทำให้เราสับสน เพราะฉะนั้นการการคำถามกับตัวเองอีกครั้ง จะช่วยให้เราเจอคำตอบที่ชัดขึ้น

  5. การแบ่งปันและการเติมเต็ม หมายถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูท่านอื่น

  6. เป้าหมายสุดท้าย หมายถึง ความสำเร็จมาอาศัยองค์ประกอบทั้งบวกและลบ และถามตัวเองว่า “ความสุขสุดท้ายของเราคืออะไร”

  7. การกลับไปสู่จุดเริ่มต้น “ความรู้สึกสุดท้ายของครู คือ ความภูมิใจ” เพราะความรู้และความทรงจำเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่

สรุปสุดท้าย คือ นักเรียนจะจำสิ่งที่ครูสอนไม่ได้ แต่สิ่งที่เขาจำได้ไม่ลืม คือความรู้สึกที่ครูสร้างให้เขาในห้องเรียน


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page