top of page

FutureEd Fest "ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจํากัดของการเรียนรู้"

อัปเดตเมื่อ 20 ก.ย. 2566อย่างที่เรารู้กันว่า การศึกษาของประเทศไทยมีปัญหาหยั่งรากลึกมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงระบบหรือเชิงปัจเจกก็ตาม แต่ Starfish Education เชื่อว่ายังมีอีก Pain Point หนึ่งที่สำคัญ และควรหยิบยกขึ้นมาเป็น Highlight คือ “ครูไทยมีศักภาพกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มากมาย และยังไม่มีพื้นที่ที่จะให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพ แสดงผลงาน หรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน Know-How ต่างๆ เพื่อเสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจร่วมกับเพื่อนครูที่มากพอ


งาน FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองด้านการศึกษาจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ Pain Point นี้ มุ่งหวังสร้างพื้นที่แรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างเพื่อนครู ผู้นำโรงเรียน นักการศึกษา นักสร้างนวัตกรรมการศึกษา และนักเรียน ด้วยบรรยากาศที่สนุก เต็มไปด้วยกิจกรรมและเวทีแสดงศักยภาพมากมายภายในงาน พื้นที่สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ และได้รับ Toolkit ติดไม้ติดมือกลับไปใช้พัฒนาห้องเรียนตัวเองต่อไป


หากถามว่างาน FutureEd Fest นี้เหมาะกับใคร…งาน FutureEd Fest เหมาะสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ หรือผู้นำโรงเรียน นักสร้างสรรค์นวัตกรรม (Maker) นักศึกษาครู และนักเรียน ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นผู้สร้างสีสันให้กับงาน


กิจกรรมภายในงาน มีอะไรกันบ้าง…FutureED Fest Activities จะประกอบไปด้วย 7 กิจกรรม และ 1 นิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจ ได้แก่

 1. กิจกรรม Maker Fest มาพบกับนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย

 2. กิจกรรม Workshop จำนวน 18 ห้อง อัดเแน่นไปด้วยความรู้จากนักนวัตกรรมการศึกษาที่จะมาถ่ายทอดเครื่องมือ How to มากมาย

 3. กิจกรรม Panel Discussion รับฟังเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยน ในหัวข้อทันสมัย ได้แก่ เทคโนโลยีการศึกษา, นวัตกรรม, Maker Education จากนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ รวมถึง Influencer ชื่อดัง ตาม 4 เนื้อหาหลักที่ทันสมัยต่อไปนี้

  1. Innovation & Edtech

  2. Maker Education

  3. Future Skills

  4. Future of work

 4. กิจกรรม Awards กิจกรรมมอบรางวัลให้กับผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่ทั้งในระดับโรงเรียน และระดับบุคคล เช่น ของนักเรียน และนักการศึกษา

 5. กิจกรรม Keynote Speech รับฟังประสบการณ์ เรื่องราวจากผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในหัวข้อทันสมัย ได้แก่ การศึกษาแห่งอนาคต และเทคโนโลยีการศึกษาที่ล้ำสมัย

 6. กิจกรรม Pitching รับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม จากทั้งคุณครู นักการศึกษา และนักเรียนเพื่อชิงรางวัล และของที่ระลึกมากมาย

 7. กิจกรรม Showcase มารับฟังโรงเรียนที่มีนวัตกรรมเป็นที่โดดเด่นร่วมแลกเปลี่ยนกัน


และในส่วนของนิทรรศการ (Exhibition) จะมีองค์กรเครือข่ายเข้ามาร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน Theme 6 Keys to Meaningful Education ได้แก่

 • Useful การศึกษาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตผู้เรียน

 • Problem-Solving การศึกษาที่มุ่งสร้างผู้เรียนเป็นนักคิด นักแก้ไขปัญหา

 • Real World การศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง

 • Impact การศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวก

 • Self-Directed การศึกษาที่มุ่งสร้างผู้เรียนเกิดสมรรถนะการกำกับตัวเองได้

 • Experiental การศึกษาที่สร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

จาก 6 Keys to Meaningful Education สามารถสรุปออกมาเป็นแนวคิดหลักผ่าน 6 ตัวหนังสือ คือ “UPRISE” การยกระดับการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม และมีความหมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่สามารถเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ท้ายที่สุดนี้ งานเฉลิมฉลอง FutureEd Fest เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรด้านการศึกษาชั้นนำของประเทศ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ThaiPBS สภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทยTEP (Thailand Education Partnership) และ Starfish Education ที่มุ่งหวังพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) และเตรียมพร้อมเด็กๆ ให้ก้าวสู่โลกการเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างสดใส


สุดท้ายนี้ หากท่านคือหนึ่งคนที่อินเรื่องการศึกษา และอยากมาสร้างเครือข่าย เพื่อเติมฝัน เติมไฟและสานต่อภารกิจร่วมกันในอนาคต สามารถมาเจอกันที่งาน FutureEd Fest ได้ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566

ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร และสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์งานได้ที่ www.futureedfest.com

ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page