top of page

Maker Fest By โรงเรียนวัดปรังกาสี

อัปเดตเมื่อ 16 ธ.ค. 2566


จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมมาจากกิจกรรมชุมนุม ฮาว ทู ทิ้ง ซึ่งเป็นการนำเอาขยะหรือของเหลือใช้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เด็กๆ จึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ต่อยอดภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยงสู่เซ็ตเครื่องประดับสุดเก๋”เป็นการเพิ่มความโดดเด่นของชุดกะเหรี่ยงให้มีความแปลกใหม่และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าเหลือใช้ได้ โดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process ในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งที่เด็กๆ ได้วางแผนทำเครื่องประดับคือ ทำที่คาดผม ยางผูกผม ต่างหู หรือแหวนจากเศษผ้าถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์และออกแบบเครื่องประดับได้ตามความสนใจเพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้มีความหลากหลายและสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายได้

ส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าของเศษผ้าเหลือใช้โดยการออกแบบเครื่องประดับให้เข้ากับชุดของแต่ละชนเผ่าเน้นดีไซด์ที่เก๋และมีความเป็นโมเดิร์นสามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมการออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários


bottom of page