top of page

Maker Fest By โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


โรงเรียนมีพื้นที่ land sharing สวนผักและสมุนไพร ที่ให้เด็กๆแต่ละชั้นได้ดูแลพื้นที่ของตนเองให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีความภูมิใจและมีความปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นแหล่งเรียนรู้ หาความรู้บูรณาการกับวิชาต่างๆโดยมีความโดนเด่นด้านการนำวัตถุดิบจากในสวนสมุนไพรไปทำอาหารที่มีความแปลกใหม่ ที่เน้นสรรพคุณ และภาชนะจากธรรมชาติ เช่น ซูชิข้าวยำ ไข่ตุ๋นจักวาล จนมาถึงการทำพายผักขม ผักโขมที่ขึ้นง่ายและมีเยอะมากในแปลงผักจะทำยังไงให้ผักโขมนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปสร้างรายได้ได้อีกด้วย เพราะโรงเรียนมีแห่งเรียนรู้ของจริงคือตลาดนัดขายของของเด็ก ที่เน้นให้เด็กรู้จักการใช้เงิน เห็นคุณค่าของของที่มีอยู่ ซึ่งมีแนวคิดเริ่มต้นในการนำผักโขมมาทำเป็น น้ำปั่น ผักขมทอด ผักขมอบชีส จนมาถึงพายผักโขม เริ่มจากเด็กๆได้ทดลองลงมือทำในส่วนของแป้งพายมีการทดลองนำส่วนผสมต่างๆจากการ ชั่ง ตวงปริมาณที่ได้ศึกษามาผลลัพธ์ที่ได้ คือ สามารถทำแป้งพายได้สำเร็จซึ่งได้ลองให้น้องๆเพื่อนๆครูและผอ.ได้ชิมซึ่งทุกคนบอกว่าแป้งอร่อยต่อจากนั้นมีการทดลองทำพายผักโขมอีกครั้งแต่ก็เจอปัญหาคือรสชาติดีแต่หน้าตาไม่สวย ทำให้ดูไม่น่ารับประทานจึงเกิดการคิดแก้ไขปัญหาโดยการ หาวัตถุดิบต่างๆมาตกแต่งหน้าตาพายให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือพายผักโขมมีหน้าตาที่ดีและรสชาติดีเหมาะที่จะนำไปจำหน่ายหาหายได้ซึ่งในระหว่างที่ทดลองทำมีการสอดแทรกการบูรณการความรู้ในรายวิชาต่างๆเข้าไปด้วย

ซึ่งโรงเรียนจะต่อยอดโดยการใช้ผักโขมอีกหนึ่งชนิดที่มีสีแดงมาทดลองทำพายอีกและทดลองทำเมนูอื่นๆจากสวนผักที่โรงเรียนมีฝึกการคิดจินตนาการของเด็กๆที่จะนำของที่มีอยู่มาทำเป็นนวัตกรรมใหม่ๆและต่อยอดไปถึงการขายคิดบรรจุภัณฑ์คำนวนต้นทุนกำไรในการขายไปเป็นผู้ประกอบการน้อยๆในอนาคตดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page