top of page

Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย ประเภท ระดับครูผู้สอน

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


1) ทีม Try to do จากโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ จังหวัดปัตตานี กับนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านกระบวนการเกมมิฟิเคชัน : เป็นการใช้กระบวนการเกมมิฟิคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นในลักษณะของการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์

2) ทีม Forward จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม กับนวัตกรรม PLERN Shelter : เป็นนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ โดยผสมผสานประโยชน์ของธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี การมีส่วนร่วม และความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียน

3) ทีม Teach for D จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ กับนวัตกรรม 5 ค้น 5 D: 5 ค้น 5 D เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ ได้ลงมือเรียน รู้ความหมายในทันที มีความสุข สนุกสนาน

4) ทีม TTT: Transformer Thai Teacher จาก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

และโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรม Meiosis is Easy : คือการออกแบบบทเรียน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มในการเล่าเรื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน


ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page