top of page

Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย ระดับนักศึกษา

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


1) ทีมเมซซอนซูซ่า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมชุดเครื่องมือฝึกหัดปฏิบัติการหายใจในการปฏิบัติเครื่องลม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี : ทำให้เด็กปฐมวัยสามารถมองเห็นและเข้าใจการใช้ลมในการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าได้ถูกต้อง

2) ทีม บัตรเอย บัตรเอื้อน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมบัตรเอย บัตรเอื้อน : แฟลชการ์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ พื้นฐานการขับร้องเพลงไทยสำหรับผู้เริ่มเรียน

3) ทีม RGB Learning จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา กับนวัตกรรมชุดการเรียนรู้พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อศึกษาแสงและการมองเห็น : ใช้อธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของการมองเห็นที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังยกตัวอย่าง บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน เช่น การดูหนังในโรงหนังผ่านจอโปรเจคเตอร์ ไฟหลากสีในงานวัด

4) ทีมครบเครื่องเรื่องวง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมการ์ดเกมการศึกษาครบเครื่องเรื่องวง : เป็นการ์ดเกมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิชาทฤษฎีดนตรีไทย โดยนำความรู้มาประยุกต์กับการเล่นเกม ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น


ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page