top of page

Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


1) ทีมติ๊งหน่อง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี กับนวัตกรรม Safe life notify : Save life notifyเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้แจ้งเตือนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยแจ้งเตือนว่าแอพพลิเคชันไลน์ ซึ่งง่ายต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

2) ทีม KMO โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล กับนวัตกรรม HO PILLAX : HO PILLAX เป็นผ้ารัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัม ประเพทไฮโปเซนส์ เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้หากเกิดอาการวิตกกังวลจะควบคุมตัวเองไม่ได้ และต้องการการกอดรัดเพื่อให้สงบลง ผ้ารัดของเราจะทำหน้าที่สร้างแรงกดสัมผัสนั้นเองเพื่อให้ผู้ป่วยควบคุมตัวเองได้มากขึ้น

3) ทีม The Lost Star โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรม OnFireStudy: นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีไฟ และสนุกไปกับบทเรียน!


ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page