top of page

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรม ถูกคิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เนื่องด้วยสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว คือ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธ์ ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นได้ นวัตกรรมจึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นด้วยกระบวนการ Active Learning มีเทคนิคให้ครูผู้สอนนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี โดยมีชุดการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

  1. ชุดกิจกรรมวิชาภาษาไทย ได้แก่การเรียนพยัญชนะ และมีรูปภาพประกอบ

  2. ชุดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการผสมผสานการสะกดคำระหว่างไทย และไทยกริชเข้าด้วยกัน

  3. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้รู้จักจำนวน รู้จักนับจุด และนับนิ้วมือ

ชุดกิจกรรมวิชาภาษาไทย : 3 วิธีการสอนนวัตกรรม 3R สอนง่าย สอนสนุก ช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ (สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น)

วิธีการที่ 1: การสอนพยัญชนะด้วยการแบ่งเป็น 4 ชุดย่อย เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก

  • ชุดที่ 1 รูปสัตว์ (12 ตัว)

  • ชุดที่ 2 เป็นพยัญชนะที่ใช้บ่อย (12 ตัว)

  • ชุดที่ 3 เป็นพยัญชนะที่ไม่ได้ใช้บ่อย (8 ตัว)

  • และชุดที่ 4 เป็นพยัญชนะที่ไม่นิยมใช้ (12 ตัว) การเรียนสระ ประกอบด้วย สระ อา อี อู

จุดเด่นของวิชาภาษาไทย คือ การมีชุดคำศัพท์ภาษาไทยพร้อมรูปภาพประกอบ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และหนังสือฝึกอ่านภาษาไทย สำหรับเทคนิคในการจัดกิจกรรมพยัญชนะไทย เริ่มจากรูปภาพ บัตรคำ หรือบัตรภาพ

วิธีการที่ 2 : สอนอ่านแบบประสมสระกับพยัญชนะ 2 ชุดแรก (ชุดสัตว์ และชุดที่นิยมใช้บ่อย) เริ่มประสมกับสระ “อา อี อู” ด้วยคำง่ายๆ พยางค์เดียว เช่น มา ชา ดา / ที นี ยี / รู ฮู ปู

*หมายเหตุ จะมีบางคำที่จะต้องออกเสียงสูง โดยคุณครูจะใช้การลากมือไปด้านบนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการออกเสียงสูง เช่น ขา* สา* ผา* / ผี* สี* / หู* สู* ขู* เป็นต้น

วิธีการที่ 3 : สอนอ่านคำที่มีความหมายจากการอ่านคำที่ประสมสระ “อา อี อู” ได้แล้วเริ่มจากคำง่ายๆ ที่พบเห็นได้ตามชีวิตประจำวัน เช่น จี อยู่ ใน นา

กิจกรรม เรือบก ภาษาพาเพลิน โดยการให้นักเรียนจินตนาการ เพื่อให้นักเรียนหาคำที่ครูกำหนด แล้วให้นักเรียนพายเรือไปหาคำศัพท์ / กิจกรรม อ่านได้ให้เลย ให้นักเรียนออกมาอ่านคำศัพท์ ใครอ่านได้จะได้รางวัล


ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ : นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เปลี่ยนวิชาเลขให้ “ง่าย” สอนให้ “สนุก” (สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น)

เทคนิคการบวกเลขด้วยจุด และนิ้วมือที่เหมาะกับพัฒนาการเด็ก

ขั้นตอนที่ 1: ให้นักเรียนรู้จักค่าของจำนวนตั้งแต่ 0-9 โดยให้นักเรียนบวกเลข

เทคนิค 1: ใช้สิ่งของรอบตัวและเพิ่มจำนวนทีละ 1 เช่น ใบไม้ ขวดน้ำ

เทคนิค 2: สอนให้นักเรียนรู้จักเลข 0-10 ซึ่งแบ่งเป็นชุด

ขั้นตอนที่ 2: ให้นักเรียนบวกเลขตามจุดตั้งแต่ 1-4

เทคนิค 1 : กำหนดจุดที่ตัวเลข (ตรงมุม) และนับต่อ


ขั้นตอนที่ 3 : ให้นักเรียนบวกเลข 5-9 โดยใช้นิ้วมือ


ชุดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ : ‘ไทยกริช’ นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านปลาดาว ช่วยเด็ก ‘อ่านออก จำศัพท์ได้ ใช้ได้จริง’ (สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น)

ขั้นตอนที่ 1: รู้จักพยัญชนะ 26 ตัว โดยการแบ่งออกเป็นชุด ตั้งแต่ A-Z ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ เรียนรู้ตามสีที่กำหนดการอ่านออกเสียง การเรียนพยัญชนะไทยกฤษ(Thaiglish Alphabet)

ขั้นตอนที่ 2: การอ่านออกเสียง ไทยกริช (มีการผสมกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เป็นคำศัพท์ที่อยู่รอบตัว เช่น สัตว์ ครอบครัว ร่างกาย อาหาร บ้าน

ขั้นตอนที่ 3: ฝึกอ่านหนังสือ English Reading Book เป็นหนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

ทั้ง 3 ชุดกิจกรรมที่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาวได้นำมาแลกเปลี่ยนในวันนี้ คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า “ได้ประโยชน์และได้เทคนิคในการนำไปปรับใช้ได้จริง”

ดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Opmerkingen


bottom of page