top of page

Visual Thinking

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566การจด Visual Note เป็นหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสาร สมัยก่อนที่จะมีภาษาใช้สื่อสารกันในปัจจุบัน คนสมัยโบราณ ใช้การวาดภาพเพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น

ดังนั้น การจด Visual Note จึงกลายมาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้สื่อสาร โดยใช้หลักการ คือ ข้อมูล + รูปภาพ ผ่านการทำงานของสมองทั้ง 2 ส่วน (ซีกซ้าย และซีกขวา) เพราะหัวใจสำคัญของการจด Visual Note คือ ไม่จำเป็นต้องจัดระเบียบ แต่เราต้องจัดระบบให้ภาพ

ประโยชน์ของการจด Visual Note คือ 1) เสริมต่อไอเดีย 2) สื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เก็บข้อมูลไว้ได้ หลังจากที่จบงาน

กระบวนการทำงานแบบ Visual Note คือ 1) มีข้อมูล มีตัวอย่าง 2) สร้างแรงบันดาลใจจาก

จินตนาการ 3) สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา

ทำไมการจด Visual Note จึงมีความสำคัญ เพราะ 1) ฝึกทักษะการดู และฟัง 2) ฝึกทักษะการ

คิด ตามประสบการณ์ 3) วาดออกมา 4) ตรวจสอบความเข้าใจใน 3 มุมมอง ได้แก่ 1. สิ่งที่เราเข้าใจถูกต้องหรือไม่ 2. สิ่งที่เราเข้าใจ สร้างความเข้าใจให้คนอื่นได้ไหม 3.สิ่งที่เราเข้าใจ คนอื่นเข้าใจ จะช่วยให้คนอื่นคิดอะไรได้มากกว่านั้นได้ไหม

หลักของการวาด Visual Note 14 ข้อ ดังนี้

 1. ดู form (รูปทรง เช่น วงรี วงกลม) และ feel

 2. วาดแบบ Symbolic แชร์ไอเดีย และผู้อื่นรู้ได้เลย และวาดแบบ Descriptive อธิบายรายละเอียด ให้ประสบการณ์ แต่ไม่ได้ไอเดีย

 3. การใช้ลูกศร เพราะมีนัยของการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ไป เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นกระบวนการ

 4. การใช้รูปดาว เพื่อเพิ่มความพิเศษเน้นข้อความ

 5. มีกรอบ Framing เพื่อจัดพื้นที่ในการคิด ซึ่งแต่ละกรอบไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

 6. รูปวงกลม รวมถึง bubble กล่องคำพูด

 7. การจดเป็น List เป็นหัวข้อต่างๆ

 8. การจัดกลุ่มข้อมูล เช่น ระบายสี จัดกรอบ

 9. การเขียน Challigraphy เพื่อฝึกเขียนตัวอักษรที่หลากหลาย

 10. การใช้ Diagram เพื่อบ่งบอกสถานะต่างๆ เช่น Relationshhip ต่างๆ การเปรียบเทียบ การควบรวม

 11. การบอกจำนวน Quantity เขียนให้ชัดเจน เช่น กำหนดจำนวนตัวเลข

 12. การใช้ Icons ต่างๆ

 13. จัดลำดับความสำคัญของข้อความ

 14. จัด Layout ให้สวยงาม เช่น วาดเป็น timeline วาดเป็นคอลัมน์ วาดเป็น random

3 เทคนิคการวาด Visual ได้แก่

 1. เขียนให้เป็นคำๆ ตัวๆ

 2. หาปากกาที่เขียนแล้วให้น้ำหนักที่ต่างกัน

 3. เขียนตัวอักษรให้ตรง

สรุปสุดท้าย วิทยากรกำหนดโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมกลับไปฝึกฝนฝีมือในการวาด Visual Note ได้แก่

1. อะไรที่เป็นคำที่บอกคน

2.สัตว์ / สิ่งของ

3.สถานที่ทางกายภาพ และจินตภาพ

4.กระบวนการ เป็นคำกริยา

5. แนวคิด (ความคิดที่รวบยอดที่บอกกระบวนการและความหมายเจาะจง)

ดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page