top of page

Future School Leader

โปรแกรมที่ช่วยผสมผสานการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและการเรียนรู้แบบดิจิทัลควบคู่กัน ร่วมกับผู้นำด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์สูง สร้างทักษะและความสามารถที่จำเป็น เพื่อการเป็นผู้นำที่เหนือกว่าใคร ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยระยะเวลาเพียง 5 สัปดาห์เท่านั้น

ปก Photo Album (1).png
3.png
4.png
5.png
7.png
8.png
bottom of page