top of page

3R

เพราะการศึกษาในประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายในการสอนเด็ก ที่ยังไม่สามารถอ่านและเขียนได้อย่างเหมาะสม นวัตกรรม 3R เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับทักษะการอ่านและเขียนที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอนาคต

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลก่อนใคร เกี่ยวกับโปรแกรมนี้
รับข่าวสารและอัพเดทจากเรา เพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน! เราจะติดต่อกลับท่านให้เร็วที่สุด

bottom of page